Home » Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü by Abdullah Öcalan
Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü Abdullah Öcalan

Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü

Abdullah Öcalan

Published 2012
ISBN :
580 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kitap toplam yedi bölümden oluşuyor: Birinci bölümde temel yaklaşımlarından biri olan kavramsal ve kuramsal olarak meseleyi ele alan Öcalan, ikinci bölümde Kürt gerçeğini tarihsel boyutuyla ele alıyor. Üçüncü bölümde Kürt sorununu Kapitalizm çağında aldığı şekil ve buna tepki olarak ortaya çıkan Kürt hareketlerini de sosyal, siyasal ve iktidarsal yönleri ile kaleme alan yazar, dördüncü bölümde liderliğini yaptığı PKK hareketi ve Devrimci Halk Savaşını daha özel tarihsel kesit içerisinde, çarpıcı ve ezber bozan eleştirel tutumuyla ele almaktadır. Beşinci bölümde bilimsel sosyalizmin bunalımını, kendisine yönelik uluslar arası komployu ve PKK’nin dönüşümünü birbirleriyle ilintili ele alan Öcalan, bu bağlamda sosyalizm mücadelesine ve teorisine yeni bir soluk-alanlar açmaktadır. Altıncı bölümde yine beşinci bölümle bağlantılı ve daha özel olarak PKK-KCK ve Demokratik Ulus kavramlarını tartışan, tanımlayan yazar, Kürt sorununu ve onunla aynı nitelikte olan sorunlar için çözüm önerilerini somutlaştırmaktadır. Yedinci ve son bölümde Ortadoğu bunalımı ve demokratik moderniteyi ele alan Öcalan, 20. Yüzyılın son on yılını ve 21. Yüzyılın ilk yıllarını Ortadoğu’da merkezileşen savaşı, adı konmamış bir “üçüncü dünya savaşı” olarak nitelendiriyor. Bu adı konmamış “dünya savaşı”ndan kurtulmanın ve olası kaos ve bunalımlardan çıkışın yolunun da demokratik modernite çözümü olduğunu öne süren Öcalan, “Kürdistan devrimi her zamankinden daha fazla bir Ortadoğu devrimidir. Kürt demokratik uluslaşması Ortadoğu Demokratik Uluslar Birliği’dir” tespitiyle de okuyucunun eline kapitalist modernitenin yol açtığı başat sorunların yerel, bölgesel ve evrensel çözüm anahtarını veriyor.